lesaratt

بایگانی

۲ مطلب در خرداد ۱۳۸۷ ثبت شده است


سلام!

این جا باشد برای حرفهای کوتاهی که گاهی حال و هوای شکوه دارد، گاهی نق و ....

اسمش را هم چتر گذاشتم تا یادی شده باشد از وبلاگ قدیمی!

بسم الله

.

.

.

باید گاهی سکوت کنیم

شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد.

یا علی

 

  • lesaratt

بسم الله

ودیگر آسمان را نخواهم دید...

یا علی


  • lesaratt