lesaratt

بایگانی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

با این که میدانم بازهم دروغ می گویم! اما برای آرزوهای شب آرزو ها بیا!

چقدر دلم هوایتان را کرده امروز! همین امروز که مایوس ترینم!

کجایی؟!

هَلْ مِنْ مُعینٍ فَأُطیلَ مَعَهُ الْعَویلَ وَالْبُکاءَ؟

بگذریم از حرف های همیشگی!

  • lesaratt