lesaratt

بایگانی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۸۹ ثبت شده است

 

.: پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر ، پرستویی که مقصد را در کوچ می‌بیند، از ویرانی لانه‌اش نمی ‌هراسد .. .

  • lesaratt