lesaratt

بایگانی

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

  • lesaratt


.:.

می گویند برای قیام دو یار بیشتر نداشتی!

اثر آن انگشتانی که مهر مظلومیت تو هستند، مُهــــر نامه اعــــمالم بشوند بس است!

اثر آن انگشتانی که مهر مظلومیت تو هستند، با اسم تو بر قلبم حک بشود بس است!

یا ایها العزیز!.:.

جویند همه هلال و من ابرویــــــت!

گیرند همه روزه و من گیسویـــــت!

از جمله ی این دوازده ماه تـــــمام!

یک ماه مبارک است، آن هم رویت!


  • lesaratt