lesaratt

بایگانی

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

جاده، همان که جان خیلی از دلبستگی هایم را گرفت و خیلی از دلبستگی ها به من بخشید!

انگار عازمش هستم!

مرد باش و با من هم مدارا نکن!پ ن: اگر پست آخر شد، بخوانید و حلال کنید!

  • lesaratt

.: ابتدای آن جاده که مرا به این‌جا کشاند، سیاهیِ تار ابروی تو بود!
  • lesaratt