lesaratt

بایگانی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۸ ثبت شده است

جزوه هام رو از روی زمین برداشتم ، شروع کردم به خوندن درس :{ درروز 12هم فرودین ماه 1357،  فروردین ماه ، فروردین ماه ...

آره . 24 فروردین بود ، اول شور سینه زنی بود که انگار یه حسی بهم گفت جات اینجا نیست  ، از در آخر حسینه زدم بیرون ، محمد و دیدم ، بغلش کردم ، از بغلم در رفت ، یه لحظه دستشو گرفتم ، با یه لبخند دستشو از دستم درآورد و رفت ، رفت ، رفت .. .

بمب .. .

 

 

پ ن : سفر به گرای ۲۷۰ درجه ، نویسنده احمد دهقان   / پیشنهاد میدم بخونید.

 


 

بعضی وقتها ندیدن بهتر از دیدنه ،  نشنیدن بهتر از شنیدنه و حرف نزدن بهتر از حرف زدنه . دقت کنید ، گفتم بعضی وقتها .

هیچ وقت به کسی که نمی توانید درکش کنید نگویید درکت میکنم...


 

  • lesaratt